Ökodiák barlang

A projekt célja olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.

A kulturális fejlesztés, mint nevelési eszköz nagyban meghatározza a gyermekek érzékelésének és kogníciójának kereteit, megismerteti velük az emberi viselkedés alapjainak motívumait, meghatározza jövőbeni értékrendjüket és identitásukat valamint szerepet játszik jellegzetes kommunikációs módok kifejlődésében is. A megfelelő kulturális nevelés fejleszti a gyermekek kreatív képességet, utat nyit önkifejező kezdeményezéseiknek és biztosítja számukra a megfelelő motivációt céljaik eléréséhez. Ezt szem előtt tartva a projektben megvalósítani kívánt programok pedagógusok és szakemberek bevonásával olyan módon kerültek összeállításra, hogy minden érintett korosztály számára biztosítsák a megfelelő kulturális, ismeretterjesztő tartalommal rendelkező foglalkoztatási formát, kiemelt figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekek speciális igényeire.

Projekt Adatok

Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
Projekt címe: „Ökodiák barlang”
Projekt Azonosító: EFOP-3.3.7-17-2017-00059
Támogatás összege: 74 960 054 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időszak: 2018.01.03 – 2020.01.03