szechenyi
Főoldal

Kedvezményezett neve: 

Főtag: Kontawig Műszaki Szakközépiskola

Konzorciumi Tag: Hit Gyülekezete

 

Projekt címe:

"Kézenfogva" - a Kontawig Szakközépiskola közösségfejlesztő programja

 

Projekt azonosítószám:

EFOP-1.3.7-17-2017-00115

 

Tamogatás összege :  49 999 332 Ft

A támogatás mértéke :  100%

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő idõpontja: 2018.01.02

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.02

Pályázatról

Projekt címe : „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”

Projektidőszak kezdete: 2018.02.15

 Projekt fizikai megvalósulása: 2020.02.15

 

Az emberek közötti szinergikus viszony elengedhetetlen feltétele, hogy létezzen egy minden fél számára nyilvánvaló közös cél vagy érték, amely képes katalizálni az együttműködés energiáit. Ez a közös cél a tervezett tevékenységek hiánytalan megvalósítása, az érték pedig a közösségépítő hatás. A szinergikus kapcsolat fenntartásának eszköze az elemek folyamatos információcseréje. Ezért fontosak a megvalósítás során azok a folyamatos tevékenységek, amelyek a közösségek formális szervezeti létrehozását, fejlesztését segítik elő, valamint a hátránykompenzációval foglalkoznak. A közösségi tér működtetése és a folyamatos közösségfejlesztő tevékenységek (mediáció, meglévő és új közösség fejlesztése) kiemelt fontosságú a megvalósítás során, hiszen a személyek alkotta rendszer megfelelő koordinációja az elemek közötti kommunikációs hálón keresztül valósul meg.
Az optimális hatékonyság elérése az egymást kiegészítő képességek együtthatásán alapul. Így az igazán eredményes együttműködés a közös cél/érték mellett különböző kompetenciákat is igényel a felek részéről.
A projektben tervezett tevékenységek szinergikus hatására többleteredmény jön létre, ami a későbbiekben is hasznosítható.

 

A projekt részcéljai:

• Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
• Társadalmi együttélés javítása
• Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése
• Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
• Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése)
• Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése
• Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása

 

Célcsoportunk:

Az intézmény tanuló (kb. 100 fő), valamint családjaik, illetve a plébánia fiatal közössége. A projekttel kb. 500 főt tudunk elérni közvetlenül, közvetetetten pedig további 1-200 főt.

 

Célunk, hogy:

A projekt a hátrányos helyzetű családok és fiatalok esélyegyenlőségének érvényestésítését tűzte ki célul, közülük is kiemelve azokat a személyeket, akik a legkevésbé jutnak hozzá a különböző szolgáltatásokhoz és programokhoz.

Iskolánkról

Eger nem csak nagy múltú iskolaváros, hanem regionális ipari központ is, amely körszerű ismeretekkel rendelkező szakembereket vár, olyan fiatalokat, akik a munkaerő-piac kihívásainak megfelelő tudással rendelkeznek a munkavállaláshoz, de egy-egy szakmacsoporton belül rugalmas váltás, átképzés, a „LifeLong Learning” sem jelent számukra problémát. A munkaerőpiac olyan fiatalokra tart igényt, akik közösségben, közösségi kompetenciákkal felvértezve később alkalmasak lesznek a csapatmunkára.
Ezen igények kielégítésére törekszik a Kontawig Műszaki Szakközépiskola (alapítástól, 2001-től kezdve).
 

Az intézmény releváns tevékenységei és céljai:
 nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
 elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások ellátása;
 tovább és átképző tanfolyamok, tréningek szervezése és bonyolítása;
 szakmai rendezvények, konferenciák szervezése, és lebonyolítása;
 oktatási, továbbképzési és távoktatási tananyagok készítése;
 kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok szervezése, ellátása;
 kapcsolattartás a helyi vállalatokkal;
 kiemelt partneri szerepvállalás más magán- és egyházi szervezetekkel – főként a helyi római katolikus plébániákkal;
 iskolaközi és intézményközi programok, rendezvények megvalósítása – együttműködve civil és egyházi szervezetekkel.

A Kontawig Szakközépiskola műszaki területeken képez tanulókat, szakembereket. Azaz szakmában valósítja meg tevékenységét: gépi forgácsoló és villanyszerelő tanulókat oktat. Tanulói összlétszáma jelenleg 100 fő. Tanulóik főként az Eger környéki településeken, vagy más városokban, megyékben élnek. Ennek megfelelően diákjaik döntő része bejárós. Az iskola jellegéből adódóan csak fiúk járnak az intézménybe.

A sokfelől érkező fiú diákok körében kiemelten fontos a helyi közösségfejlesztés megvalósítása, amelyre évtizedek óta komoly hangsúlyt fektet az intézmény. Törekszenek arra, hogy rendezvényeikbe társintézményeiket (más oktatási intézmények) és a helyi élet prominens szervezeteket (egyházak, ifjúsági szervezetek, városi diákszervezetek) is bevonják.
Napjainkra a Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola a térség meghatározó oktatási intézményévé vált, amely jó személyi és tárgyi feltételekkel, korszerű műszaki színvonalon a jövőnek szóló ismereteket közvetített diákjai felé. A Kontawig Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola a Wigner Jenő Középiskolával azonos épületben működik. Itt tanuló diákjaik a választott szakma sajátosságait világszínvonalú eszközparkon, sajátíthatják el.

A képzés során megszerezhető szakmák mindegyike hiányszakmának számít, ami biztosíték arra, hogy végzés után az ország bármely területén, de akár külföldön is megkönnyítse az elhelyezkedést. Az itt megszerzett szakvizsga kiváló ajánlólevél a pályakezdéshez és megfelelő alap a karrierépítéséhez.

A szakmacsoportos képzési rendszer kiváló alapot adott több hiányszakmaként kezelt képesítés megszerzéséhez, ugyanakkor az iskolában tanulók nem mindegyikének volt célja a továbbtanulás, illetve némelyek számára még az eredményes érettségi vizsga megszerzése is megoldhatatlan nehézséget okozott. Az iskola kezdettől fogva a hátrányos helyzetbe került tanulók ipari szakemberképzését tekinti fő feladatának. Ezen diákoknak igényük van arra, hogy minél többet beszélgethessenek problémáikról, rendkívül nagy lemaradásuk van a társadalmi átlagtól az érzelmi intelligencia területén.

Elérhetőségek

Képviseli: Gyüre Marianna

E-mail: gyureanka@gmail.com

Telefon: +36 20/941-4127

Levelezési cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása- Hátrányos megkülönböztetés elleni esemény

1.alkalom

 2018.05.24

 

2.alkalom

 2018.09.13

3.alkalom

2018.10.26

 

4.alkalom

2019.05.10

5.alkalom

2019.10.16

6.alkalom

2019.12.02

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuknak segítése - ifjúsági és sportnapok

1.alkalom

Időpont: 2018.03.10

.

2.alkalom

Időpont: 2018.03.24.

 

3.alkalom

Időpont: 2018.04.07.

 

 

4.alkalom

Időpont: 2018.04.21.

 

 

5.alkalom

Időpont: 2018.05.26.

6.alkalom

Időpont: 2018.06.02.

 

 

7.alkalom

Időpont: 2018.09.15.

 

8.alkalom

Időpont: 2018.09.29.

 

 

9.alkalom

Időpont: 2018.10.13.

 

 

10.alkalom

Időpont: 2018.10.27.

 

 

11.alkalom

Időpont: 2018.11.10.

 

12.alkalom

Időpont: 2018.11.24.

 

13.alkalom

Időpont: 2018.12.08.

 

14.alkalom

Időpont: 2018.12.15

 

15.alkalom

Időpont: 2019.01.09.

 

16.alkalom

Időpont: 2019.01.12

 

 

17.alkalom

Időpont: 2019.01.17

 

18.alkalom

Időpont: 2019.01.26.

 

19.alkalom

Időpont: 2019.01.30.

 

20.alkalom

Időpont: 2019.02.02.

 

21.alkalom

Időpont: 2019.02.09.

22.alkalom

Időpont: 2019.02.16.

 

23.alkalom

Időpont: 2019.02.22.

 

24.alkalom

Időpont: 2019.03.02.

25.alkalom

Időpont: 2019.03.12.

 

26.alkalom

Időpont: 2019.04.06.

 

27.alkalom

Időpont: 2019.04.11.

28.alkalom

Időpont: 2019.04.27.

29.alkalom

Időpont: 2019.05.11.

 

30.alkalom

Időpont: 2019.05.18.

 

31.alkalom

Időpont: 2019.05.21.

 

32.alkalom

Időpont: 2019.05.25.

 

33.alkalom

Időpont: 2019.05.30.

34.alkalom

Időpont: 2019.06.01.

35.alkalom

Időpont: 2019.06.12.

 

36.alkalom

Időpont: 2019.09.07

 

37.alkalom

Időpont: 2019.09.14.

 

38.alkalom

Időpont: 2019.10.05.

39.alkalom

Időpont: 2019.10.12.

40.alkalom

Időpont: 2019.10.19.

41.alkalom

Időpont: 2019.10.27.

42.alkalom

Időpont: 2019.11.16.

43.alkalom

Időpont: 2019.11.23.

44.alkalom

Időpont: 2019.12.04.

45.alkalom

Időpont: 2019.12.14.

46.alkalom

Időpont: 2020.01.18.

47.alkalom

Időpont: 2020.01.29.

48.alkalom

Időpont: 2020.02.09.

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuknak segítése -közösségi nap

1.alkalom

Időpont: 2018.03.23

A 2018. március 23-án megrendezett közösségi napon a Kontawig Szakközépiskola diákjai közül 35 fő vett részt. A rendezvény helyszíne az iskola területe (aula, termei, udvara 
volt). 
A közösségi nap alkalmával sportversenyket szerveztünk számukra: csoportok közötti 
fociban, kosárlabdában, kézilabdában és ping-pongban mérhették össze tudásukat. A 
versenyszámokat körmérkőzéses rendszerben bonyolítottuk le, így minden csapat, 
mindenkivel tudott játszani az adott sportágakban. 
A rendezvény a résztvevők visszajelzései alapján sikeres volt, a programokba aktívan bekapcsolódtak a tanulók. Az első helyezést elért csapat tagjai ajándékban részesültek.  

A közösségi napot közös ebéddel zárták a résztvevők.

 

2.alkalom

Időpont: 2018.10.19

Az október 19-i közösségi nap alkalmával kihasználtuk az idei őszi időjárás kedvező 
voltát, így külső programot szerveztünk a tanulóknak. 
A közösségi nap alkalmával rövid városismereti játékot szerveztünk számukra. Az 
adott időhatáron belül olyan feladatokat kellettt végrehajtaniuk, amelyek Eger egy-egy 
jellegzetes épületéhez, közösségi teréhez, vagy szobrához kapcsolódtak. Leírások, 
versrészletek, illetve képrészletek alapján kellett felkeresniük a helyszíneket, ahol az ott lévő segítő által meghatározott ügyességi vagy szellemi feladatot kellett végrehajtaniuk (pl. 
kérdőív, toto). 
A helyes végrehajtás feltéte volt, hogy az adott helyszínen csoportfényképet is készíteniük kellett. 
A programot minden résztvevő élvezte, a bázisokra kihelyezett segítők értékelése alapján jó hangulatban tevékenykedtek a gyerekek. A programot egy közös ebéddel zárták a 
tanulók és a segítők. 

 

3.alkalom

Időpont: 2019.04.23.

4.alkalom

2019.10.17.

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása- Egyházi ifjúsági program (Hitgyülekezet)

1.alkalom

2019.05.02

 

2.alkalom

2019.05.03

 

3.alkalom

2019.05.08.

 

4.alkalom

2019.05.23.

 

5.alkalom

2019.06.04.

 

6.alkalom

2019.06.07.

 

7.alkalom

2019.06.14.

 

8.alkalom

2019.06.23.

 

9.alkalom

2019.07.19.

 

10.alkalom

2019.08.16.

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása - családi nap (Hitgyülekezet)

1.alkalom

Időpont: 2019.08.30

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása - Kirándulás (Hitgyülekezet)

1.alkalom

Időpont: 2019.08.07

 

2.alkalom

Időpont: 2019.09.28