szechenyi
Főoldal

 

Kedvezményezett neve:

Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Projekt címe:

Személyiség- és közösségfejlesztés
a drámapedagógia segítségével a Svetitsben

 

Projekt azonosítószám:

EFOP-3.3.7-17-2017-00057

 

Támogatás összege: 74 944 505 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2017.11.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.01.

 

 

 

 

Konferenciák szervezése

2018.10.24. Konferencia szervezése - 1. alkalom


2019.10.27. Konferencia szervezése - 2. alkalom

Pályázatról

 Projekt címe :  Személyiség- és közösségfejlesztés a drámapedagógia segítségével a Svetitsben

 Projektidőszak kezdete: 2017.11.01. 

 Projekt fizikai megvalósulása: 2020.01.01.

 

A projekt célja, a Felhívásban meghatározottak szerint az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése.

 

Célcsoport:

 saját diákjaink,

 és az általános iskolások településünkön, megyénkben, akik számára a programokat szervezzük

 két év alatt várhatóan 560 fő gyermek kerül bevonásra (saját gimnazista tanulók, általános iskolások)

 az Iskola diákjai mellett a projektbe célcsoportként bevonásra kerül az együttműködő partnerként részt vevő iskolákban tanuló gyermekek egy része is, mely várhatóan 55 főt jelent

 tantestületünk minimum 30%-a bevonásra kerül a továbbképzések, módszertani anyagok kidolgozása, a programok szervezése, lebonyolítása folytán (a gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztése megfelelően valósulhasson meg, elengedhetetlen a fejlesztő tevékenységekért felelős, vagy ezekben részt vevő dolgozók felzárkóztatása, informálása, felkészítése is, hiszen ennek hiányában a tudás átadása, a személyre szabott fejlesztés sem valósulhat meg megfelelően)

 diákok szülei, akiket rendszeresen tájékoztatunk a programokról, és egy szülői projektnapon bemutatjuk az elért eredményeket.

 

Célunk, hogy:

 olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.

Gimnáziumunkról

Gimnáziumunk az Iskolanővérek Magyar Tartományának 117 éve folyamatosan működő oktatási intézménye Debrecenben.
Diákjainkat arra hívjuk, hogy szellemi, lelki és testi tehetségüket latba vetve, a szellemi erőfeszítést vállalva, értéket teremtsenek a maguk és embertársaik számára.
6 és 4 évfolyamos képzésünkben angol, német, olasz, francia, latin, orosz nyelv választható – emelt óraszámban.
Gimnáziumunkban biztosított mind a humán, mind a természettudományos tárgyak magas színvonalú oktatása, és valamennyi diákunk élhet az ECDL modulok ingyenes elsajátításának lehetőségével.
A TÁMOP-pályázatoknak köszönhetően intézményünk oktatást-nevelést szolgáló technikai felszereltsége kimagasló színvonalú és körű. Pedagógusaink képzettsége, szakmai tudása, az értékközvetítő nevelés-oktatás melletti elköteleződése gimnáziumunk egyik alappillére.

Elérhetőségeink

Képviseli: Bártfay Katalin

E-mail: svetits@svetits.hu

Telefon: +36 30/675-7876

Levelezési cím: 4024 Debrecen, Szent Anna utca 20-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése - Műhelymunka

2018.04.18. A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése- Műhelymunka - 1. alkalom2018.04.18. A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése- Műhelymunka - 2. alkalom2018.04.24. A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése- Műhelymunka - 3. alkalom2018.04.24. A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése- Műhelymunka - 4. alkalom

Lelki és fizikai egészség fejlesztése - Műhelymunka

2018.05.19. Lelki és fizikai egészség fejlesztése - Műhelymunka - 1. alkalom2018.06.07. Lelki és fizikai egészség fejlesztése - Műhelymunka - 2. alkalom2018.07.09. Lelki és fizikai egészség fejlesztése - Műhelymunka - 3. alkalom2018.08.31. Lelki és fizikai egészség fejlesztése - Műhelymunka - 4. alkalom

Diákok felkészítése - Interaktív előadássorozat szervezése

2018.09.12. Diákok felkészítése -interaktív előadássorozatok - 1. alkalom2018.09.12. Diákok felkészítése -interaktív előadássorozatok - 2. alkalom


2019.11.04. Diákok felkészítése -interaktív előadássorozatok - 3. alkalom
 


2019.11.06. Diákok felkészítése -interaktív előadássorozatok - 4. alkalom2019.11.08. Diákok felkészítése -interaktív előadássorozatok - 5. alkalom

Pedagógusok felkészítése - Műhelymunka

2018.10.05. Pedagógusok felkészítése – Műhelymunka - 1. alkalom2019.10.09. Pedagógusok felkészítése – Műhelymunka - 2. alkalom2019.10.16. Pedagógusok felkészítése – Műhelymunka - 3. alkalom


2019.12.06. Pedagógusok felkészítése – Műhelymunka - 4. alkalom2019.12.09. Pedagógusok felkészítése – Műhelymunka - 5. alkalom

A kidolgozott tematika működtetése és továbbfejlesztése - Műhelymunka

2018.10.03. A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése – Műhelymunka - 1. alkalom2018.10.03. A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése – Műhelymunka - 2. alkalom2018.10.17. A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése – Műhelymunka - 3. alkalom


2018.10.25. A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése – Műhelymunka - 4. alkalom


2018.10.25. A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése – Műhelymunka - 5. alkalom

Konferenciák szervezése

2018.10.24. Konferencia szervezése - 1. alkalom


2019.10.27. Konferencia szervezése - 2. alkalom